Nakládací technika - těsnící límce, nakládací můstky a předsazené komory

Nabízíme špičková řešení v oblasti nákladací techniky, včetně těsnících límců pro hermetické uzavření, předsazených komor pro lepší kontrolu teploty a hygieny, a nakládacích můstků pro plynulé a bezpečné manipulace s nákladem.

Těsnicí límce chrání překládané zboží před povětrnostními vlivy, šetří náklady na energii, zabraňují průvanu, a tím výpadkům personálu v důsledku onemocnění. Při kombinaci s nakládacími můstky jsou nákladné přístřešky a přístavby ramp zbytečné.
Plachtové těsnicí límce Hörmann se přizpůsobí každé velikosti nákladního automobilu a jsou proto univerzálně použitelné. Kvalitní horní a boční plachty namontované na pozinkovaném vtlačitelném rámu vytvářejí stabilní a pružnou konstrukci, odolnou proti roztržení. Plachty a díly rámu jsou za účelem snadné montáže vyrobeny jako sešroubovatelné samostatné prvky, proto je i jejich výměna bezproblémová a nenákladná. Rozsáhlý program doplňují nafukovací těsnicí límce a polštářové těsnicí límce pro speciální použití.

těsnící límce

Předsazené komory se instalují před halu. To znamená, že je hala plně využitelná až po vnější stěny. Předsazené komory Hörmann jsou vždy dobrým rozhodnutím v případě, že haly nepřipouštějí montáž vnitřních ramp nebo není možné rampy podjíždět. Kompletní předsazená komora se skládá z podesty s nakládacím můstkem, obložení stěn a stropu a nakládacího otvoru s těsnicím límcem. V kombinaci s tepelně izolovanými průmyslovými vraty Hörmann se předsazené komory doporučují zejména pro překládku zboží citlivého na teplotu.
Nákladní automobily přitom mohou být přistavovány pod úhlem 90° i bočně posunuté v ostrém úhlu. 

předsazené komory

Nakládací můstky jsou promyšlená řešení pro přesné vyrovnání rozdílů mezi ložnými plochami různých nákladních automobilů a nakládacími rampami. Díky tomu je možné náklad naložit do nákladního automobilu nebo jej vyložit jediným horizontálním pohybem.

Robustní ocelová konstrukce s platformou odolnou proti zkroucení bez problémů vyrovná boční sklon i u nerovnoměrně naloženého nákladu.

Spolehlivá hydraulika se 2 zvedacími válci a jedním válcem pro klín zvládá všechny situace, snadno se ovládá a především je bezpečná, protože tyto nakládací můstky jsou vybaveny automatickými ventily nouzového zastavení ve zvedacích válcích. Ty nakládací můstek bleskově zajistí. To je důležité v případě, že platforma je ještě zatížena, ale nákladní automobil už odjíždí.

nakládací můstky

Nakládací rampa s těsnícím límcem

Nakládací rampa s předsazenou komorou

Předsazená komora

Máte zájem o kalkulaci či více informací ohledně nakládací techniky (těsnících límců, nakládacích můstků a předsazených komor)? Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem zde.